Behandlingskoncept

Ulfborg Klinik For Fysioterapi - Lene Dybdal.
Ulfborg Klinik For Fysioterapi – Lene Dybdal.

På Ulfborg Klinik for Fysioterapi kan du træne og modtage behandling på klinikken, men vi tilbyder også hjemmebehandling.

Den ældste og mest kendte form for fysioterapi er manuel terapi. Begrebet dækker over, at man arbejder på et meget specifikt og konkret plan, f.eks. ved massage, mobilisering eller manipulation af et hold i nakken eller ryggen.
Hvor manuel terapi er en samling af færdigheder, er McKenzie-programmet et behandlingskoncept. Det er en aktiv behandlingsform, hvor nøgleordene er selvbehandling, instruktion og vejledning samt holdningskorrektion.

F.eks. vil man for en patient med udstrålende smerter fra ryggen kunne undersøge, om der er en “retningspræference”. Altså én bevægelse forværrer smerten, medens en modsatrettet bevægelse lindrer smerten. Dermed kan vi give en mere mål-rettet information og vejledning til patienten.

McKenzie-programmet anerkendes som en exceptionel metode til udredning af behandling af patienter. Målet er at forkorte behandlingsforløbet gennem målrettet information og vejledning og øvelser, hvor patienten er en vigtig med-spiller.

Alle ansatte på Ulfborg Klinik for Fysioterapi har gennemgået efteruddannelse i McKenzie-programmet.

Top