Ultralydsscanning

ultralydsscanningDer er nu mulighed for at blive ultralydsscannet på klinikken. Klinikkens fysioterapeuter har specialiseret sig inden for dette.

En ultralydsscanning kan være en hjælp for fysioterapeuten til at afgøre typen og omfanget af din skade, så behandlingsforløbet har de bedste forudsætninger.

Herudover kan scanningen vise effekten af behandlingen, eller om der skal henvises til anden behandling.

Ultralydsscanning er ufarlig og har ingen bivirkninger.

Top