Hjemmebehandling

hjemmebehandling

Visse patienter vil have særlig gavn af hjemmebehandling. Det kan være meget gangbesværede patienter, men også i opstarten af en genoptræning efter hospitalsindlæggelse kan det være en fordel at træne i hjemmet.
Den fysioterapeut, som kommer ud i hjemmet, har alle sine færdigheder og ganske få hjælpemidler med. Men der er naturligvis ikke helt samme muligheder som på klinikken. Derfor opfordrer vi patienten til, at perioden med hjemmebehandling bliver så kort som mulig.

Desuden er hjemmebehandling en smule dyrere. Foruden normal takst for behandling er der et afstandstillæg samt betaling pr. kilometer.

Hjemmebehandling foregår oftest efter lægens henvisning.

Top