Træning

traening

Klinikken har sit eget træningscenter med en række forskellige apparater og hjælpemidler.

Her er der mulighed for at træne målrettet under instruktion af en fysioterapeut.

Medicinsk TræningsTerapi (MTT)

På Ulfborg Klinik for Fysioterapi er Medicinsk træningsterapi en af behandlingsmetoderne.
MTT bygger på udholdenhedstræning. Idéen er, at kroppen skal bygges langsomt op til at kunne klare den daglige, vedvarende belastning. Derfor er træningen baseret på mange gentagelser med lav belastning.

Man træner efter et individuelt tilpasset program på hold à 4-5 personer. Træning foregår to gange om ugen à en times varighed. Et succesfuldt behandlingsforløb varer normalt 6-12 uger.

Top